Europa Centralna i Wschodnia

Europa Centralna i Wschodnia cieszy się ciągłym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych i napływem kapitału. Według danych Banku Światowego, w 2013 roku, poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce był najwyższy w skali Świata. Dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym w Centralnej Europie w 2013 powstało więcej miejsc pracy niż w Europie Zachodniej.

W ramach regionu, prowadzone są intensywne inwestycje w infrastrukturę transportową, zarówno przy wykorzystaniu funduszy z Unii Europejskiej jak i przez lokalnych inwestorów.

Zainteresowanie transportem kolejowym jest mniejsze wśród nadawców towarów, nie mniej jednak transport kolejowy z Chin do Europy może stać się realną alternatywą dla transportu morskiego. Prywatni operatorzy kolejowi z coraz większym powodzeniem konkurują z transportem drogowym, w szczególności w zakresie transportu towarów ciężkich i dla których czas nie jest aż tak krytyczny.

Firmy produkcyjne przenoszące swoją działalności do Europy Centralnej znajdą na rynku bogatą ofertę globalnych i lokalnych operatorów logistycznych. Poziom obsługi dostarczany przez operatorów logistycznych wprawdzie dorównuje poziomowi typowemu w krajach z dłuższą tradycją outsourcingu, jednak, dojrzałość relacji z operatorami logistycznymi w Europie Centralnej jest zwykle mniejsza.

Skontaktuj się z nami, żeby dowiedzieć się więcej jak wspieramy naszych klientów w Europie Centralnej i Wschodniej i w innych regionach geograficznych.