Dobra konsumpcyjne

Wielkość sprzedaży na globalnym rynku dóbr konsumpcyjnych (FMCG) przekracza 10 trylionów EUR i ciągle rośnie, a roczny wzrost na rynkach wschodzących jest często dwucyfrowy. Przez ostatnie lata, w wielu krajach, istotnym ogniwem w łańcuchach dostaw byli hurtownicy, odpowiedzialni za dostarczenie na rynek wielomarkowych koszyków towarów. Coraz częściej jednak, producenci przejmują odpowiedzialność za dystrybucję, dążąc do zachowania marży w swoich budżetach.

Te zmiany mają wpływ na struktury łańcuchów dostaw, w szczególności na kwestie lokalizacji zapasów i kosztów dostaw. To proces równoległy do nacisku ze strony firm handlowych na obniżenie poziomów zapasów i wzrost częstotliwości dostaw. Graphene Partners posiada doświadczenie i wiedzę potrzebne do wsparcia producentów dóbr konsumpcyjnych, firm handlowych i operatorów logistycznych.

Kliknij ten link i dowiedz się więcej (w języku angielskim) lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.