Fuzje i przejęcia – due diligence

Due diligence jest podstawowym etapem każdej transakcji związanej z fuzją lub przejęciem. Zbyt często jednak nabywca skupia się głównie na identyfikacji ryzyka finansowo-prawnego, a aspekty biznesowe i operacyjne kontroluje tylko na poziomie ogólnym. Powodem tego w wielu przypadkach jest fakt, że doradcy zatrudniani do przeprowadzenia due diligence nie mają koniecznego poziom szczegółowej wiedzy operacyjnej lub doświadczenia w zakresie łańcucha dostaw. Graphene Partners poprzez dzięki doświadczeniu operacyjnemu wspiera nabywców i ich doradców. Wykonujemy szczegółowe i ustrukturyzowane analizy w celu uświadomienia kupującego o ewentualnych zagrożeniach biznesowych, operacyjnych i handlowych wynikających z transakcji.

Kliknij ten link i dowiedz się więcej (w języku angielskim) lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.