Prezentacja Graphene Partners o fuzjach i przejęciach w branży logistycznej

Warszawa, 15 maja 2017

Adam Chazanow i Marek Dymarski opowiedzą o fuzjach i przejęciach w branży TSL podczas zbliżającego się Forum Managerów Transportu, które odbędzie się 18 maja w Ołtarzewie. “Obserwujemy rekordową ilość i wartość transakcji w branży logistycznej. Konsolidacja i zwiększenie skali przynosi firmom widoczne korzyści. Małe i średnie firmy z branży TSL coraz częściej zastanawiają się nad swoją dalszą strategią rozwoju i podejmują decyzje związane z sprzedażą części lub całości firmy, lub też zakupem konkurenta. Są to często niełatwe decyzje, które wymagają dogłębnej analizy, solidnego przygotowania i bezbłędnego wykonania, aby generować maksymalną wartość dla udziałowców,” komentował Adam Chazanow, Partner Zarządzający w Graphene Partners.

“Pracujemy z wieloma lokalnymi i regionalnymi operatorami z branży TSL nad ich strategią rozwoju. Jako eksperci branżowi mamy bardzo silnie rozwiniętą sieć kontaktów. Znamy inwestorów, zarówno branżowych (na szczeblu ich europejskich i globalnych zarządach), jak i wiele funduszy inwestycyjnych, które wyrażają coraz to silniejsze zainteresowanie branżą logistyczną, ” dodał Marek Dymarski, Partner. “Cieszymy się z możliwości omówienia tej niezwykle istotnej kwestii z uczestnikami Forum.”