Umowy logistyczne

Podczas negocjacji z operatorem logistycznym równowaga sił jest zachwiana. Operator negocjuje dziesiątki umów w każdym roku (zwłaszcza jeśli jest to firma globalna), natomiast Klienci podpisują z reguły jeden kontrakt na kilka lat. Nie można więc oczekiwać, że poziom specjalistycznej wiedzy i doświadczenie negocjacyjne Klienta jest porównywalne z operatorem logistycznym. Ponadto operatorzy stosują wiele ryzykownych dla Klienta klauzul i zapisów, które z pozoru nie podlegają negocjacjom.

Doświadczenie Graphene Partners pokazuje, że praktycznie wszystkie zapisy kontraktowe można negocjować. Wielokrotnie reprezentowaliśmy naszych Klientów w negocjacjach z operatorami logistycznymi, gdyż nasi eksperci to również byli przedstawiciele tej branży.

Kliknij ten link i dowiedz się więcej (w języku angielskim) lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.