Zarządzanie projektami logistycznymi

Łańcuchy dostaw są w ciągłym ruchu i podlegają zmianom gdyż biznesy zarówno dostawców jak i Klientów ulegają zmianom geograficznym, strategicznym, operacyjnym i organizacyjnym. W związku z tym firmy stają w obliczu strumienia licznych projektów zmian. Zespół Graphene Partners przeprowadził setki projektów w ramach łańcuchów dostaw we wszystkich sektorach przemysłu. Nasze doświadczenie pokazuje, że często osoby delegowane do zarządzania projektami, równolegle nie są zwalniane z ich codziennych obowiązków. Klienci doświadczają ciągłej presji na poziom zatrudnienia, stąd kierownicy projektów delegowani z wewnątrz organizacji, często nie mają doświadczenia na lokalnym rynku. Te sytuacje stanowią istotne ryzyka dla projektów. Nasza metodologia zarządzania projektem jest rygorystyczna, ale przyjazna dla użytkowników.

Kliknij ten link i dowiedz się więcej (w języku angielskim) lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.