Marek Dymarski

Marek Dymarski, Partner

  • Ponad dwudziestoletnie ddymarskioświadczenie w logistyce, zakupach, zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz operacjami w handle detalicznym.
  • Przed dołączeniem do zespołu Graphene Partners, Marek zarządzał operacjami logistycznymi m.in. w: Metro Group, Raben, Empik, Korablik
  • Prowadził wiele projektów doradczych i outsourcingowych, zarówno po stronie klienta jak i operatora logistycznego.
  • Zdobywał doświadczenie w sektorach: FMCG, Spożywczy handel detaliczny i hurtowy, Specjalistyczny handel detaliczny, e-commerce, operatorzy logistyczni.
  • Posiada wieloletnie doświadczenie międzynarodowe. Prowadził projekty w kilku krajach Europy Centralnej, w Rosji, we Włoszech, w Niemczech.
  • Mówi po polsku, angielsku i rosyjsku.
  • Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.