Mike Wallis

wallisMike Wallis, Partner

42-letnie doświadczenie w operacyjnych i zarządczych rolach w TBG, Exel 
i Keswick Enterprises. Mike ma ogromną wiedzę w zakresie operacji i strategii logistycznych firm handlowych i produkcyjnych w Europie Środkowej 
i Wschodniej, między innymi wywodzącą się z pracy dla firm takich jak: Fozzy, Eldorado i innych.

Obecnie zasiada w Zarządzie czterech spółek-filii grupy Keswick Enterprises 
i uczestniczy w licznych projektach doradczych.